Cyfyngwch ar Werthiant Tân Gwyllt Cyn y Tachwedd 5ed, medd Cynghorwyr y Blaid

30/10/2020

Mae cynghorwyr Plaid Cymru, Donna Cushing a Teresa Parry yn galw am gyfyngu ar werthiant tân gwyllt tan wythnos i 10 niwrnod cyn Noson Tân Gwyllt.

Dywed Donna Cushing a Teresa Parry, sy’n cynrychioli ward Hengoed ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, bod pobol wedi bod yn tanio tân gwyllt yn ystod yr wythnos ddiwethaf, gan achosi gofid i gathod a chwn.

Dywedodd Donna Cushing, sy’n berchen ar gathod: “Mae hon yn broblem sy’n digwydd blwyddyn ar ôl blwyddyn a does dim byd yn cael ei wneud. Mae wedi bod yn mynd ymlaen am dros wythnos lle rydw i’n byw a dwy ddim yn gwybod os ydy hyn oherwydd y cloi lawr, ond mae 2020 wedi bod yn un o’r blynyddoedd gwaethaf wy’n cofio.

“Mae’n ddigon gwael fod cathod a chwn a bywyd gwyllt arall yn crynu gan ofn ar Dachwedd y 5ed ond nid un diwrnod yn unig yw e bellach neu hyd yn oed digwyddiad un pen wythnos.”

Dyw Donna Cushing na Teresa Parry am rwystro teuluoedd â phlant rhag cael hwyl. “Ond mae yna rhai unigolion anghyfrifol allan fan ‘na a byddai gwahardd siopau rhag eu gwerthu yn rhy gynnar yn torri lawr ar y cyfyngiadau ar amser i beidio ag achosi gofid i anifeiliaid anwes a bywyd gwyllt i’r un graddau,” dywedant.

“Gofynnwn fod Llywodraeth Cymru neu’r DG yn lleihau'r cyfyngiadau amser ar drwyddedi i atal siopau rhag eu gwerthu tan wythnos - 10 diwrnod cyn Tachwedd 5ed, a fydd yn lleihau’r effaith ar anifeiliaid anwes a bywyd gwyllt,” ychwanegodd y cynghorwyr.

Llynedd, arwyddwyd deiseb, a gefnogwyd gan yr RSPCA, gan dros hanner miliwn o bobol. Cynigodd adolygiad o gyfreithiau tân gwyllt i atal “anifeiliaid yn dioddef yn ddiangen”. Mae’r Llywodraeth mor belled wedi gwrthod gweithredu.