Tai Bach ym Mharciau Caerffili Ddal yn Agored tan y Flwyddyn Newydd

09/11/2020

Bydd toiledau mewn tri pharc sirol yn dal ar agor tan y flwyddyn newydd, penderfyniad a groesawyd  gan Blaid Cymru.

Ail agorwyd y toiledau ym Mharc Ystrad Mynach,  Parc Morgan Jones yng Nghaerffili a Pharc Waunfawr, Cross Keys ym mis Awst wedi ymgyrch gan gynghorwyr Plaid Cymru.

Mewn e-bost i gynghorwyr, dywedodd Rheolwr Gweithredol y Parciau, Jonathan Davies: “Er gwybodaeth i chi. Yn sgîl defnydd cynyddol gan y cyhoedd o’n parciau ar gyfer ymarfer, neu er mwyn mynd allan o’r tŷ, yn ystod y pandemig, rydym yn parhau i gynnal ein toiledau ar agor (saith niwrnod yr wythnos) ym Mharc Ystrad Mynach, Parc Waunfawr a Pharc Morgan Jones tan y flwyddyn newydd.” 

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, sy’n cynrychioli ward Llanbradach: “Roeddem yn argyhoeddedig nôl yn yr haf y gellid agor y tai bach yn ein parciau yn ddiogel a phrofwyd y gellid gwneud hyn.

“Rydw i wedi ‘mhlesio y byddan nhw nawr ar agor tan y flwyddyn newydd oherwydd y defnydd cynyddol. Fel y dywedodd y swyddog, mae mwy a mwy o bobol yn defnyddio ein parciau i ymarfer a chadw’n heini yn ystod y pandemig. Mae’n dda fod y sefyllfa wedi’i chydnabod a bod adwaith wedi bod.”