Llywodraethwr Ysgol yn Feirniadol o Gyngor Sir Caerffili am Wneud i Ffwrdd a Gwasanaeth Lolipop Lleol

12/11/2020

Penderfyniad siomedig, annheg a dwl”. Dyna farn Llywodraethydd Ysgol, Cynghorydd Sir John Roberts, Aelod Plaid Cymru, ward Cwm yr Aber, o benderfyniad diweddar Cyngor Sir Caerffili i wneud i ffwrdd a’r Gwasanaeth Lolipop lleol i Ysgol Gynradd Nant y Parc, Senghenydd.

Mae’r penderfyniad yn pryderu’r Cynghorydd Roberts yn arw; ofnai y gall beryglu diogelwch disgyblion yr ysgol ac mae’n gofyn ar i’r awdurdod ailfeddwl, a hynny’n gyflym.

Cafodd yr ysgol wybod, mewn da bryd, gan y sawl oedd yn dal y swydd, o’i bwriad i ymddeol. Wedi clywed hynny cysylltodd yr ysgol, yn syth bin a’r Awdurdod, i holi ynglyn a pharhad y swydd; yna disgwyl a disgwyl, hyd ddydd Mercher yr wythnos yma, pan y dywedwyd wrthynt nad oedd bwriad gan y Sir i gadw ‘mlaen a’r gwaith.

Toedd dim mo’i hangen bellach; ddim yn cydymffurfio a’r galwadau gofynol oedd barn y Sir. “Penderfyniad gwael, a gwirion” yn ol y Cynghorydd John Roberts.

Aeth ymlaen i ddweud, “Mae’r ysgol yn agos, agos, i’r ffordd fawr; unig brif ffordd y pentref, o’r cwm i gyd a dweud y gwir. Reit o flaen i brif fynedfa’r ysgol, mae na ddwy lon fach, sy’n ymuno a’r ffordd fwya. Mae na garej gwasanaethu moduron reit dros ffordd i fynedfa’r ysgol, a dau arosfan bysiau’n eitha agos hefyd. Ar adega mae’n lle prysur.”

Peth arall i’w gofio hefyd am yr ardal yma, yn ol y Cynghorydd Roberts, ydi fod yna, o dro i dro, foduron yn heglu heibio, trwy’r cwm a’r pentref, rhai’n or-wyllt, i fyny at Fynydd Eglwysilan ac i lawr am yr A470 brysur.

“Da ni’n clywed digon y dyddiau yma” meddai’r Cynghorydd John Roberts, “a da hynny, am gadw disgyblion yn saff yn ein hysgolion lleol, A rwan, ym mhentref bach Senghenydd, hyn. Tydio’m yn iawn.”

Mae’r Cynghorydd am i Gyngor Sir Caerffili newid eu meddwl ynglyn a’r penderfyniad o ddileu’r swydd hanfodol hon. Ac mae’n benderfynol mai dyna yw barn yr ysgol a’r rhieni hefyd.