Newyddion

03/09/2011   Pryder cynghorydd y Blaid am lefelau amddifadedd yng Nghaerffili
 Pryder cynghorydd y Blaid am lefelau amddifadedd yng Nghaerffili

Mae’r cynghorydd Lynne Hughes wedi bod yn trafod ei phryderon ynglŷn â lefelau amddifadedd ar Barc Lansbury, Caerffili.

Darllena fwy...

26/08/2011  Toriadau gan Lywodraeth Cymru yn achosi oediad i gynllun ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili
Toriadau gan Lywodraeth Cymru yn achosi oediad i gynllun ysgol cyfrwng Cymraeg yng Nghaerffili

Mae’r Aelod Cabinet dros Addysg ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y Cynghorydd Phil Bevan, wedi barnu Llywodraeth Cymru’n hallt am eu penderfyniad i dorri cyllideb ar gyfer prosiectau ysgolion newydd.

Darllena fwy...

24/08/2011  Ffyniant yn y galw am addysg Gymraeg yng Nghaerffili
Ffyniant yn y galw am addysg Gymraeg yng Nghaerffili

Mae rhieni hyd a lled Bwrdeistref Sirol Caerffili yn fwyfwy awyddus i’w plant dderbyn eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg.

Darllena fwy...

12/08/2011  Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Lafur dros Ariannu Teg
Arweinydd y Blaid yn Ymosod ar Lafur dros Ariannu Teg

Cyhuddodd y Cynghorydd Allan Pritchard, arweinydd Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, y blaid Lafur o fethu a sefyll dros Gymru ar ariannu teg.

Darllena fwy...

19/04/2011  Plaid leader joins Ron Davies on visit to Caerphilly indoor market
Plaid leader joins Ron Davies on visit to Caerphilly indoor market

Ieuan Wyn Jones spoke to traders at the market in Pentrebane Street which was re-established by brothers David and Alan Prosser.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 23 o 23