Newyddion

20/05/2019  Arweinydd y Blaid yn annog penaethiaid y cyngor i edrych ar adeiladu tyrbinau gwynt drwy wario’r arian wrth gefn
Arweinydd y Blaid  yn annog penaethiaid y cyngor i edrych ar adeiladu tyrbinau gwynt drwy wario’r arian wrth gefn

Mae Colin Mann, arweinydd Plaid Cymru wedi galw ar gyngor Caerffili i edrych i mewn i godi tyrbinau eu hunain er mwyn lleihau biliau ynni yn eu pencadlys ac er mwyn lleihau allyriadau carbon deuocsid.

Darllena fwy...

16/05/2019  Cyn AC yn condemnio saethu colomennod yng Nghastell Caerffili
Cyn AC yn condemnio saethu colomennod yng Nghastell Caerffili

Mae cynghorydd Plaid Cymru Caerffili, y cynghorydd Lindsay Whittle wedi beirniadu’r corff treftadaeth Cymraeg, CADW, am ddifa colomennod yng nghastell Caerffili.

Darllena fwy...

10/05/2019  Arweinydd y Blaid yn rhybuddio trethdalwyr y gellid gofyn iddynt dalu miloedd mwy mewn arian cyhoeddus oherwydd gwarth cyflogau uwch swyddogion
Arweinydd y Blaid yn rhybuddio trethdalwyr y gellid gofyn iddynt dalu miloedd mwy mewn arian cyhoeddus oherwydd gwarth cyflogau uwch swyddogion

Mae arweinydd Plaid Cymru ar gyngor Caerffili yn ofni y bydd gofyn i gynghorwyr y mis nesaf gytuno gwariant o filoedd yn fwy o arian cyhoeddus wrth i warth cyflogau uwch swyddogion lusgo ymlaen.

Darllena fwy...

08/04/2019  Anwybyddodd Cabinet Llafur Rybudd am Lygredd Heol Hafodyrynys
Anwybyddodd Cabinet Llafur Rybudd am Lygredd Heol Hafodyrynys

Aeth Cabinet Llafur Cyngor Caerffili ymlaen â pholisi “gwneud cyn lleied” ynglŷn ag effaith llygredd yr awyr, er gwaethaf i Lywodraeth Cymru ddweud wrthynt nad oedd ganddynt yr holl wybodaeth angenrheidiol.

Darllena fwy...

29/03/2019  Diffyg gweithredu dros heol Hafodyrynys yn condemnio trigolion i flynyddoedd mwy o wenwyno llygredig
Diffyg gweithredu dros heol Hafodyrynys yn condemnio trigolion i flynyddoedd mwy o wenwyno llygredig

Mae Plaid Cymru wedi condemnio penderfyniadau gan Gabinet Llafur Cyngor Caerffili i wneud dim byd i helpu trigolion sy’n byw yn y stryd fwyaf llygredig yn y DU, y tu allan i Lundain.

Darllena fwy...

22/03/2019  Datgelu fod gwir gost gwarth cyflog cyngor Caerffili ymhell dros £6m
Datgelu fod gwir gost gwarth cyflog cyngor Caerffili ymhell dros £6m

Mae’r bil am benderfyniad cyngor Llafur Caerffili i gynyddu cyflog 21 o uwch swyddogion yn yr hyn sydd wedi dod yn sgandal cyhoeddus erbyn hyn dros £6m.

Darllena fwy...

19/03/2019  Plaid Cymru yn condemnio Cau Toiledau Cyhoeddus Tref Caerffili
Plaid Cymru yn condemnio Cau Toiledau Cyhoeddus Tref Caerffili

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi condemnio penderfyniad cyngor Llafur Caerffili i gau’r toiledau cyhoeddus ger gorsaf rheilffordd Caerffili.

Darllena fwy...

14/02/2019  Cynghorwyr y Blaid yn condemnio cynlluniau ar gyfer parcio a theithio ar gyfer 500 yn Llanbradach
Cynghorwyr y Blaid yn condemnio cynlluniau ar gyfer parcio a theithio ar gyfer 500 yn Llanbradach

Beirniadwyd yn llym gynlluniau i adeiladu maes parcio i 500, ar gyfer parcio a theithio yn Llanbradach, gan gynghorwyr ward Plaid Cymru sy’n dweud ei fod “llawer yn rhy fawr”.

Darllena fwy...

12/02/2019  Ergyd ddwbl Llafur: Biliau Treth y Cyngor yn Esgyn a Thoriadau Gwariant
Ergyd ddwbl Llafur: Biliau Treth y Cyngor yn Esgyn a Thoriadau Gwariant

Mae cynnig rheolwyr Llafur i gynnyddu treth y cyngor o 6.95% yng Nghaerffili ar gyfer 2019-20 yn golygu y bydd biliau wedi codi 26% anferth ers 2013.

Darllena fwy...

11/02/2019  Arweinydd y Blaid yn gwrthod ad-drefniant awdurdodau tân Cymru gan y llywodraeth
Arweinydd y Blaid yn gwrthod ad-drefniant awdurdodau tân Cymru gan y llywodraeth

Mae grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi gwrthod cynlluniau Llywodraeth Cymru i newid y ffordd y rhedir Awdurdodau Tan ac Achub yng Nghymru.

Darllena fwy...

08/02/2019  Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau am fysiau trydan newydd i Gaerffili er mwyn lleihau llygredd
Cynghorwyr Plaid Cymru yn cefnogi cynlluniau am fysiau trydan newydd i Gaerffili er mwyn lleihau llygredd

Mae Plaid Cymru wedi croesawu cynlluniau gan lywodraeth y DG i gefnogi cyflwyno bysiau trydan yng Nghaerffili Dywedodd y Cynghorydd James Fussell, sydd a’i ward Sant Martin yn cynnwys canol y dref:

Darllena fwy...

07/02/2019  Arweinydd y Blaid yn condemnio cynllunio cyllideb Llafur am 2019-20
Arweinydd y Blaid yn condemnio cynllunio cyllideb Llafur am 2019-20

Dywedodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili: “Mae cynnydd yn nhreth y cyngor o 6.

Darllena fwy...

01/02/2019  Arweinydd y Blaid yn dweud fod y cyngor Llafur yn dal gormod o arian wrth gefn wrth oedi cyn buddsoddi mewn mentrau arbed arian
Arweinydd y Blaid yn dweud fod y cyngor Llafur yn dal gormod o arian wrth gefn wrth oedi cyn buddsoddi mewn mentrau arbed arian

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili wedi cyhuddo rheolwyr Llafur o gadw gormod o arian yn ôl pan ddylent fod yn buddsoddi i arbed arian.

Darllena fwy...

11/01/2019  Steffan Lewis AM: Teyrnged
Steffan Lewis AM: Teyrnged

Talodd y Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili, deyrnged i Steffan Lewis AC yn dilyn ei farwolaeth pan oedd ond yn 34 mlwydd oed.

Darllena fwy...

02/01/2019  Tipio answyddogol ar lefel epidemig yng Nghaerffili, medd Plaid
Tipio answyddogol ar lefel epidemig yng Nghaerffili, medd Plaid

Mae actifydd Plaid Cymru, Daniel Llewellyn o Fedwas wedi galw ar i Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili wneud mwy i atal y broblem gynyddol o dipio answyddogol yn y Sir.

Darllena fwy...

31/12/2018  Arweinydd y Blaid yn Beirniadu Tafellu “Salami” Gwasanaethau Blaen Caerffili
Arweinydd y Blaid yn Beirniadu Tafellu “Salami” Gwasanaethau Blaen Caerffili

Mae cynlluniau cyllid cyngor Caerffili ar gyfer 2019-20 yn dangos diffyg gweledigaeth wirioneddol. Rydym i gyd yn ymwybodol  fod cyrff cyhoeddus yn wynebu toriadau refeniw oherwydd polisïau llymder llywodraeth y DG.

Darllena fwy...

28/12/2018  Trethdalwyr Caerffili yn wynebu codiad annisgwyl yn y bil cynyddol am staff asiantaethau
Trethdalwyr Caerffili yn wynebu codiad annisgwyl yn y bil cynyddol am staff asiantaethau

Mae’r gost o gyflogi staff asiantaethau ar fin codi o £700,000 i bron i £5.5m yn 2018-19, yn ôl gwybodaeth a gafwyd gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

27/12/2018   Plaid Cymru yn datgelu cynnydd aruthrol yn y bil am gynllun cylchfan Caerffil
 Plaid Cymru yn datgelu cynnydd aruthrol yn y bil am gynllun cylchfan Caerffil

Mae’r Cynghorydd Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar Gyngor Caerffili, yn mynnu eglurhad llawn yn dilyn y datgeliad fod y bil ar gyfer gwaith ar gylchfan Pwllypant nawr dros £8m.

Darllena fwy...

14/12/2018  Llafur yn pleidleisio £242,000 arall yn sgil sgandal cyflog uwch swyddogion
Llafur yn pleidleisio £242,000 arall yn sgil sgandal cyflog uwch swyddogion

Mae Cyngor Caerffili wedi cymeradwyo adroddiad yn awdurdodi £242,000 arall ar gyfer yr ymchwiliad mewnol ynglŷn â’u prif swyddog Anthony O’Sullivan.

Darllena fwy...

03/12/2018  Cynghorydd y Blaid yn amau gwerth defnyddio bws y cyngor i dorri coed i lawr
Cynghorydd y Blaid yn amau gwerth defnyddio bws y cyngor i dorri coed i lawr

Mae cynghorydd Plaid Cymru wedi amau'r gwerth am arian o brynu bws dau lawr ac yna’i addasu ar gyfer torri coed i lawr.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 3 o 22 - Nesaf - Olaf