Newyddion

24/10/2018  Arweinydd y Blaid yn cefnogi mesurau llym ar y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon yn sir Caerffili
Arweinydd y Blaid yn cefnogi mesurau llym ar y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon yn sir Caerffili

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru, y Cynghorydd Colin Mann, wedi cefnogi mesurau llym yn erbyn y sawl sy’n tipio’n anghyfreithlon a gynigir gan Gyngor Caerffili.

Darllena fwy...

17/10/2018  Arweinydd y Blaid yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd y bygythiad i wasanaethau cownteri yng Ngorsaf Heddlu Caerffili
Arweinydd y Blaid yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus oherwydd y bygythiad i wasanaethau cownteri yng Ngorsaf Heddlu Caerffili

Mae Plaid Cymru yn mynnu ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â’r cynlluniau a allai olygu na fydd pobol yn gallu mynd at wasanaethau wrth gownter Gorsaf Heddlu Caerffili.

Darllena fwy...

16/10/2018   Galw am archwiliad wedi i wasanaeth allan-o-oriau Caerffili fethu ateb
 Galw am archwiliad wedi i wasanaeth allan-o-oriau Caerffili fethu ateb

Mae cynghorwyr Plaid Cymru Cwm yr Aber yn galw am adolygiad ar frys i wasanaethau allan-o-oriau Cyngor Caerffili wedi iddynt fethu ymateb yn dilyn digwyddiad o ollwng cynhwysyddion yn anghyfreithlon y drws nesa i fan chwarae plant.

Darllena fwy...

01/10/2018  Rhowch ddiwedd ar gynhwysyddion plastig ar gyfer bwyd a diod o fewn 5 mlynedd, medd arweinydd Plaid Cymru
Rhowch ddiwedd ar gynhwysyddion plastig ar gyfer bwyd a diod o fewn 5 mlynedd, medd arweinydd Plaid Cymru

Mae cynghorwyr Plaid Cymru wedi gosod cais ffurfiol gerbron yn galw ar i gyngor Caerffili i ddiweddu ei ddefnydd o gyllyll, ffyrc a chwpanau plastig tafladwy o fewn pum mlynedd.

Darllena fwy...

21/09/2018  Arweinydd y Blaid yn annog gweithredu’n fwy llym yn erbyn perchnogion sydd ddim yn codi ar ôl eu cwn
Arweinydd y Blaid yn annog gweithredu’n fwy llym yn erbyn perchnogion sydd ddim yn codi ar ôl eu cwn

Mae galw am weithredu’n fwy llym a dirywio medd Blaid Cymru yng Nghaerffili yn erbyn perchnogion cwn sydd ddim yn codi ar ôl eu hanifeiliaid anwes.

Darllena fwy...

14/09/2018  Pobol yn rhoi’r gorau i alw cyngor Caerffili oherwydd yr oedi maith cyn cael ateb
Pobol yn rhoi’r gorau i alw cyngor Caerffili oherwydd yr oedi maith cyn cael ateb

Mae mwy na 2,100 o bobol sydd wedi galw pencadlys cyngor Caerffili wedi rhoi’r gorau i aros dros y tair blynedd ddiwethaf am na atebwyd eu galwadau.

Darllena fwy...

10/09/2018  Arweinydd Plaid Cymru yn annog cyngor Caerffili i helpu creu mannau gwefru ceir trydan
Arweinydd Plaid Cymru yn annog cyngor Caerffili i helpu creu mannau gwefru ceir trydan

Datgelwyd nad oes yna’r un man gwefru cyhoeddus mewn bodolaeth ym mwrdeistref sirol Caerffili. Dywedodd arweinydd grŵp Plaid y Cynghorydd Colin Mann: “Mae’r cyngor wedi gosod mannau gwefru yn ym Mhencadlys Tŷ Penallta a Thiryberth ond dim ond at ddefnydd y staff y mae’r rhain.

Darllena fwy...

07/09/2018  Un ar ddeg o bont heolydd sir Caerffili yn is-safonol
Un ar ddeg o bont heolydd sir Caerffili yn is-safonol

Galwyd am adolygiad cynnal a chadw pontydd gan Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru ar gyngor Caerffili.

Darllena fwy...

23/08/2018  Gwenwch fwy i fynd i’r afael â sgandal tai gwag, mae Plaid Cymru yn annog
Gwenwch fwy i fynd i’r afael â sgandal tai gwag, mae Plaid Cymru yn annog

Mae galw am weithredu ar frys i leihau dros 1,500 o dai gwag sy’n eiddo i berchnogion preifat – rhai wedi bod yn wag ers dros DDENG mlynedd – ym mwrdeistref sirol Caerffili, mynna gynghorwyr Plaid Cymru.

Darllena fwy...

12/08/2018  Plaid Cymru yn annog gosod cyfyngder amser ar atal defnyddio cynhwysyddion plastig
Plaid Cymru yn annog gosod cyfyngder amser ar atal defnyddio cynhwysyddion plastig

Mae arweinydd grŵp Plaid Cymru Colin Mann heddiw wedi galw ar gyngor Caerffili i i osod cyfnod penodol ar gyfer gorffen defnyddio cyllyll a ffyrc a chwpanau plastig tafladwy Daw’r apêl wedi i’r awdurdod ddatgelu iddynt archebu mwy nag 116,000 o eitemau rhwng Ebrill 1af a Gorffennaf 26ain 2018, yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth gan Blaid Cymru.

Darllena fwy...

19/07/2018  Croeso i gynnydd mewn swyddi gan gwmni gwellt papur mewn adeilad “eliffant gwyn”
Croeso i gynnydd mewn swyddi gan gwmni gwellt papur mewn adeilad “eliffant gwyn”

Mae Colin Mann, arweinydd grŵp Plaid Cymru wedi croesawu’r newyddion  fod adeilad y cyngor ym Mharc Busnes Dyffryn yng Nghaerffili wedi ei roi ar brydles i gwmni sy’n gwneud gwellt bioddiraddadwy.

Darllena fwy...

16/07/2018  Trigolion Caerffili yn cynnal gwrthdystiad i atal gyrwyr llwybr byr
Trigolion Caerffili yn cynnal gwrthdystiad i atal gyrwyr llwybr byr

Trodd trigolion Stryd Dol-y-Felin yng Nghaerffili allan dydd Gwener (Gorffennaf 13eg) i brotestio yn erbyn modurwyr yn cymryd llwybr byr drwy eu stryd.

Darllena fwy...

06/07/2018  Cyfleusterau Croesi ar gyfer plant Bedwas
Cyfleusterau Croesi ar gyfer plant Bedwas

Mae ymgyrchydd Plaid Cymru Daniel Llewellyn, wedi galw ar i Gyngor Caerffili wella cyfleusterau croesi ar gyfer plant sy’n mynychu Ysgol Gynradd Bedwas.

Darllena fwy...

25/06/2018  Arweinydd y Blaid yn holi pam mae athrawon â’r hawl i adael ysgolion - ond i’w hail-gyflogi’n ddiweddarach
Arweinydd y Blaid yn holi pam mae athrawon â’r hawl i adael ysgolion - ond i’w hail-gyflogi’n ddiweddarach

Mae naw o athrawon wedi dychwelyd i’w gwaith mewn ysgolion yn sir Caerffili ar ôl iddynt derbyn taliadau ymddeoliad cynnar neu daliadau diweithdra, datgelodd Plaid Cymru.

Darllena fwy...

24/06/2018  Aelodau’r Blaid yn Nodi Cylchwyl Is-Etholiad Enwog Caerffili
Aelodau’r Blaid yn Nodi Cylchwyl Is-Etholiad Enwog Caerffili

 Hanner can mlynedd yn ôl oedd hi pan ddaeth Plaid Cymru o fewn llai na 2,000 o bleidleisiau o ddisodli Llafur yn is-etholiad Seneddol Caerffili.

Darllena fwy...

22/06/2018   Apêl i fodurwyr rhwystredig ymdawelu wrth iddynt gael eu dal yn nhagfa cylchdro Pwllypant
 Apêl i fodurwyr rhwystredig ymdawelu wrth iddynt gael eu dal yn nhagfa cylchdro Pwllypant

Mae Cynghorydd Plaid Cymru, Steve Skivens, wedi galw ar i fodurwyr a thrigolion  ymdawelu wedi misoedd o darfu o gwmpas ardal Caerffili a achoswyd gan y gweithfeydd ger y cylchdro'r Cedar Tree, Pwllypant Dywedodd y cynghorydd dros Benyrheol, Steve Skivens:

Darllena fwy...

18/06/2018  Plaid Cymru yn datgelu i’r cyngor dan arweiniad Llafur dorri’r gweithlu o 7% ers 2014
Plaid Cymru yn datgelu i’r cyngor dan arweiniad Llafur dorri’r gweithlu o 7% ers 2014

Datgelwyd effaith toriadau mewn swyddi ar gyngor Caerffili wrth  weld torri 455 swydd ers 2014, yn dilyn cais gan y cynghorydd Steve Skivens o Blaid Cymru Mae hyn yn golygu lleihad ar y cyfan mewn swyddi o saith y cant, ond mae addysgu gydol oes a hamdden wedi eu bwrw gan doriadau o 25% o 171 i 128.

Darllena fwy...


Unfed - Blaenorol - Tudalen 3 o 21 - Nesaf - Olaf